Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne

Na skutek m.in. działalności człowieka, na naszej planecie powstaje wiele, często niekorzystnych zmian. Zmiany te nie stanowią większego zagrożenia, zwłaszcza jeśli dotyczą określonego, lokalnego obszaru. Problem może się pojawić, jeżeli stwarzają one zagrożenie w obrębie globalnym. Na przestrzeni lat część działań ludzkości spowodowała zmiany globalnego klimatu.

Do zmian klimatycznych człowiek może się przyczynić na dwa sposoby. Jednym z nich jest np. wycinka lasów, palenie łąk. Drzewa mają możliwość kumulowania dwutlenku węgla, co zmniejsza jego ilość w atmosferze. Brak wystarczającej ilości drzew może spowodować zachwianie tego procesu. Człowiek ma także swój udział w emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Odbywa się to głównie poprzez spalanie poszczególnych surowców kopalnych i korzystając nieefektywnie z promienniki elektryczne. W ten sposób do atmosfery przedostaje się znaczna ilość szkodliwych gazów. Przyczyniają się one do powstania efektu cieplarnianego, czyli podwyższenia temperatury na ziemi.

Warto wspomnieć, że efekt cieplarniany jest procesem naturalnym. Przyczynia się on do podtrzymania życia na ziemi. Czynnikami, które w największy sposób wpływają na efekt cieplarniany, są gazy cieplarniane. Mają one możliwość przepuszczania promieniowania słonecznego, które to z kolei powoduje ogrzanie ziemi. Z kolei w przypadku promieniowania długofalowego, jest ono absorbowane przez gazy, a następnie kierowane do ziemi, które dodatkowo ogrzewają ją.

Firma argip dysponuje elementami mocującymi

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *