Jak można zapobiec globalnemu ociepleniu?

Jak można zapobiec globalnemu ociepleniu?

Globalne ocieplenie może mieć katastroficzne skutki nie tylko dla naszej planety, ale także dla człowieka. Z tego powodu opracowano liczne postulaty, które powinny być wdrożone przez wszystkie kraje. Dzięki temu można realnie zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych, co będzie korzystne dla śro

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane

Uważa się, że gazy cieplarniane są odpowiedzialne za powstanie zmian klimatycznych. Wśród nich można wyróżnić te, które powstają na skutek działalności człowieka, jak i w wyniku naturalnych procesów.

Globalne ocieplenie jako zagrożenie dla człowieka

Globalne ocieplenie jako zagrożenie dla człowieka

Skutki globalnego ocieplenia nie dotyczą wyłącznie zmian warunków pogodowych. Globalne ocieplenie związane jest również ze znacznym pogorszeniem jakości życia człowieka. Warto bowiem pamiętać, że wszelkie zmiany klimatu, niekorzystnie wpływają