Skutki globalnego ocieplenia

Skutki globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie jest realnym zagrożeniem dla ludzi. Z tego powodu, większość działań nakierowanych jest na to, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Konsekwencje jego będą bowiem trudne do przewidzenia. Zakłada się, że zmiana klimatu spowoduje niestabilną pogodę, co będzie wiązać się z trudnymi do przewidzenia prognozami. Jest to nie tylko negatywny aspekt dla turystyki, ale także dla rolnictwa.

Ponadto globalne ocieplenie może przyczynić się do różnego rodzaju anomalii pogodowych i kataklizmów. Przewiduje się, że na skutek globalnego ocieplenia, zwiększy się częstotliwość występowania powodzi bądź huraganów. Obecnie obserwuje się, że zjawiska te są coraz częstsze. Jest to zatem jeden z głównych powodów skłaniających do zredukowania emisji gazów cieplarnianych.

Obawy o zmiany klimatyczne spowodowane są także zachwianiem bioróżnorodności. Możliwe są bowiem różne zmiany składu gatunkowego lub roślinnego. Uprawom może szkodzić większa ilość szkodników oraz patogenów. Środowisko może nie być wystarczająco odporne na tego rodzaju zmiany

Niebezpieczeństwo związane jest również ze zdrowiem człowieka. Istnieją bowiem obawy, że globalne ocieplenie spowoduje zwiększoną zachorowalność na choroby tropikalne. W krajach o umiarkowanym klimacie, mogą się zatem rozwinąć takie choroby, jak malaria czy gorączka krwotoczna.

ocenprace.waw.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *