Rola surowców naturalnych w gospodarce Polski

Rola surowców naturalnych w gospodarce Polski

Polska nie należy do państw szczególnie bogatych w różnego typu surowce naturalne. Owszem, występuje ich dość dużo, ale wydobywana ilość zaspokaja tylko niewielki procent naszego zapotrzebowania. No poza węglem kamiennym i brunatnym, który nasze potrzeby energetyczne zaspokaja całkowicie. Przez wiele lat byliśmy potęgą w wydobyciu tych kopalin. Obecnie produkcja z każdym rokiem spada.

Przyczyną jest zapewne głębokość na jakiej znajdują się pokłady węgla kamiennego. Im jest głębiej, tym koszty wydobycia są wyższe. Główną jednak przyczyną jest zmniejszenie się popytu na ten surowiec w światowej gospodarce. Jeśli chodzi o węgiel brunatny, to praktyczne w całości jest on wykorzystywany w energetyce. Większe znaczenie zyskują obecnie ropa naftowa i gaz ziemny.

Nasze zasoby są w tym zakresie niewielkie. Większość musimy importować z Rosji i państw skandynawskich. Zwłaszcza uzależnienie w tym zakresie od Moskwy, nie zawsze pozytywnie wpływa na naszą gospodarkę. Zresztą cena ropy naftowej zawsze ma wpływ na światową gospodarkę. Przez jakiś czas duże nadzieję wiązaliśmy z łupkami, jako alternatywnym źródłem wytwarzania energii, ale zdaje się, że te nadzieje możemy odłożyć do tych niespełnionych.

Spośród innych surowców mamy w naszym kraju dość duże złoża rudy miedzi. Niestety jej wydobycie je jest szczególnie opłacalne w czasach obecnego kryzysu gospodarki światowej. Bardziej opłaca się wydobycie rud ołowiu i cynku, w którym liczymy się na rynku światowym. Podobnie jest w przypadku wydobycia srebra..

http://www.pharos.pl/ szkolnictwo.ekuferek.pl