CO2

Co może spowodować globalne ocieplenie?

Napisal w Lip 2, 2013

Naukowcy już od dawna przestrzegają przed negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia. Zagrożenia te dotyczą m.in. częstszych powodzi czy większej liczby pożarów....

Czytaj

Gazy

Zmiany klimatyczne

Napisal w Lip 2, 2013

Na skutek m.in. działalności człowieka, na naszej planecie powstaje wiele, często niekorzystnych zmian. Zmiany te nie stanowią większego zagrożenia, zwłaszcza jeśli...

Czytaj

Klimat

Zagrożenia dla poszczególnych kontynentów

Napisal w Lip 2, 2013

Zmiany klimatyczne mają charakter globalny, jednak zagrożenia są odmienne dla poszczególnych obszarów. Niebezpieczeństwa dla kontynentów, które spowodowane są globalnym...

Czytaj

Ocieplenie

Przemysł w małych miejscowościach

Napisal w Lip 13, 2015

Życie na wsi toczy się zazwyczaj zupełnie inaczej niż w dużych miastach, ponieważ jak doskonale wiadomo tamtejszym mieszkańcom życie w małej aglomeracji jest znacznie...

Czytaj

Ostatnie posty

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane

Uważa się, że gazy cieplarniane są odpowiedzialne za powstanie zmian klimatycznych. Wśród nich można wyróżnić te, które powstają na skutek działalności człowieka, jak i w wyniku naturalnych procesów.

Jak można zapobiec globalnemu ociepleniu?

Jak można zapobiec globalnemu ociepleniu?

Globalne ocieplenie może mieć katastroficzne skutki nie tylko dla naszej planety, ale także dla człowieka. Z tego powodu opracowano liczne postulaty, które powinny być wdrożone przez wszystkie kraje. Dzięki temu można realnie zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych, co będzie korzystne dla śro

www.jemy.katowice.pl

Co może spowodować globalne ocieplenie?

Co może spowodować globalne ocieplenie?

Naukowcy już od dawna przestrzegają przed negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia. Zagrożenia te dotyczą m.in. częstszych powodzi czy większej liczby pożarów. Konsekwencją dla środowiska naturalnego będzie również wzrost poziomu wód. Może się to przyczynić do topnienia lodowców oraz podwyższenia temperatury wody w oceanach.

Efekty globalnego ocieplenia będą również odczuwalne dla człowieka. Przede wszystkim praktycznie niemożliwe okaże s