Co może spowodować globalne ocieplenie?

Co może spowodować globalne ocieplenie?

Naukowcy już od dawna przestrzegają przed negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia. Zagrożenia te dotyczą m.in. częstszych powodzi czy większej liczby pożarów. Konsekwencją dla środowiska naturalnego będzie również wzrost poziomu wód. Może się to przyczynić do topnienia lodowców oraz podwyższenia temperatury wody w oceanach.

Efekty globalnego ocieplenia będą również odczuwalne dla człowieka. Przede wszystkim praktycznie niemożliwe okaże s

Jak zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych?

Jak zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych?

Dla wielu krajów obniżenie ilości gazów cieplarnianych jest jednym z głównych celów politycznych. Popularne organizacje ekologiczne od dawna informują o szkodliwości dwutlenku węgla. Wieloletnie korzystanie z dóbr technologicznych, w znacznym stopniu przyczyniło się do nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Konsekwencje tego stają się coraz bardziej widoczne. Z tego powodu dąży się do jak największej redukcji wydzielania

Co powoduje wysoką emisję CO2?

Co powoduje wysoką emisję CO2?

Wielu naukowców oraz ekologów uważa, że do ocieplenia klimatu w największym stopniu przyczynia się dwutlenek węgla. Ponadto szybkość zmian klimatycznych uzależniona jest od jego ilości w atmosferze. Rozwój cywilizacyjny przyczynił się nie tylko do polepszenia komfortu i jakości życia, ale także do wyższych emisji tego gazu cieplarnianego. To

Globalne ocieplenie jako zagrożenie dla człowieka

Globalne ocieplenie jako zagrożenie dla człowieka

Skutki globalnego ocieplenia nie dotyczą wyłącznie zmian warunków pogodowych. Globalne ocieplenie związane jest również ze znacznym pogorszeniem jakości życia człowieka. Warto bowiem pamiętać, że wszelkie zmiany klimatu, niekorzystnie wpływają

Co wpływa na zmianę klimatu?

Co wpływa na zmianę klimatu?

Zmiany klimatyczne są powodem do obaw dla wielu ekologów i naukowców. Warto wspomnieć, że odbywają się one naturalnie, na skutek np. aktywności wulkanu, słońca, położenia kontynentów. Zmiany klimatyczne uzależnione są także od prądów

Skutki globalnego ocieplenia

Skutki globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie jest realnym zagrożeniem dla ludzi. Z tego powodu, większość działań nakierowanych jest na to, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Konsekwencje jego będą bowiem trudne do przewidzenia. Zakłada się, że zmiana klimatu spowoduje niestabilną pogodę, co będzie wiązać się z trudnymi do przewidzenia prognozami. Jest to nie tylko