Przemysł w małych miejscowościach

Przemysł w małych miejscowościach

Życie na wsi toczy się zazwyczaj zupełnie inaczej niż w dużych miastach, ponieważ jak doskonale wiadomo tamtejszym mieszkańcom życie w małej aglomeracji jest znacznie trudniejsze

Rola surowców naturalnych w gospodarce Polski

Rola surowców naturalnych w gospodarce Polski

Polska nie należy do państw szczególnie bogatych w różnego typu surowce naturalne. Owszem, występuje ich dość dużo, ale wydobywana ilość zaspokaja tylko niewielki procent naszego zapotrzebowania.

Zagrożenia dla poszczególnych kontynentów

Zagrożenia dla poszczególnych kontynentów

Zmiany klimatyczne mają charakter globalny, jednak zagrożenia są odmienne dla poszczególnych obszarów. Niebezpieczeństwa dla kontynentów, które spowodowane są globalnym ociepleniem, zostały opracowane przez IPCC.

Zgodnie z nimi, Afryka będzie zmagać się z brakiem dostępu do wody pitnej. Ze względu na mniejszą ilość opadów, liczba plonów może zmaleć nawet o połowę. Jest to bezpośrednio powiązane z trudniejszym dostępem do żywności przez mieszkańców tego kontynentu. Skutkiem będzie nie

Jak można zapobiec globalnemu ociepleniu?

Jak można zapobiec globalnemu ociepleniu?

Globalne ocieplenie może mieć katastroficzne skutki nie tylko dla naszej planety, ale także dla człowieka. Z tego powodu opracowano liczne postulaty, które powinny być wdrożone przez wszystkie kraje. Dzięki temu można realnie zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych, co będzie korzystne dla śro

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane

Uważa się, że gazy cieplarniane są odpowiedzialne za powstanie zmian klimatycznych. Wśród nich można wyróżnić te, które powstają na skutek działalności człowieka, jak i w wyniku naturalnych procesów.

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne

Na skutek m.in. działalności człowieka, na naszej planecie powstaje wiele, często niekorzystnych zmian. Zmiany te nie stanowią większego zagrożenia, zwłaszcza jeśli dotyczą określonego, lokalnego obszaru. Problem może się pojawić, jeżeli stwarzają one zagrożenie w obrębie globalnym. Na przestrzeni lat część działań ludzkości spowodowała zmiany globalnego klimatu.

Do zmian klimatycznych człowiek może się przyc