Co może spowodować globalne ocieplenie?

Co może spowodować globalne ocieplenie?

Naukowcy już od dawna przestrzegają przed negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia. Zagrożenia te dotyczą m.in. częstszych powodzi czy większej liczby pożarów. Konsekwencją dla środowiska naturalnego będzie również wzrost poziomu wód. Może się to przyczynić do topnienia lodowców oraz podwyższenia temperatury wody w oceanach.

Efekty globalnego ocieplenia będą również odczuwalne dla człowieka. Przede wszystkim praktycznie niemożliwe okaże s

biuro rachunkowe olsztyn www.eugeniuszmalkowski.pl

Co powoduje wysoką emisję CO2?

Co powoduje wysoką emisję CO2?

Wielu naukowców oraz ekologów uważa, że do ocieplenia klimatu w największym stopniu przyczynia się dwutlenek węgla. Ponadto szybkość zmian klimatycznych uzależniona jest od jego ilości w atmosferze. Rozwój cywilizacyjny przyczynił się nie tylko do polepszenia komfortu i jakości życia, ale także do wyższych emisji tego gazu cieplarnianego. To